Oferta

Usługi księgowe

Oferujemy kompleksowe usługi księgowe. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Dokumentacja przez nas prowadzona jest skrupulatnie księgowana, dzięki czemu panuje w niej ład i porządek.

Oferujemy:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, bieżącą ewidencję zdarzeń gospodarczych wraz ze sporządzeniem    bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale,
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzanie rejestrów zakupów i sprzedaży VAT oraz przygotowanie deklaracji dla celów rozliczania podatku od towarów i usług (VAT),
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień w trakcie kontroli podatkowej oraz kontroli przeprowadzanych przez pozostałe instytucje,
 • uaktualnianie Zakładowego Planu Kont oraz innych instrukcji niezbędnych do prawidłowego obiegu dokumentacji w Państwa firmie.

Obsługa kadrowo – płacowa

 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników, rozliczanie podatku dochodowego pracowników,
 • kompleksową obsługę rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym naliczanie składek, sporządzanie deklaracji ZUS, rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników,
 • outsourcing kadr i płac,
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń, umów o dzieło.

Sporządzanie deklaracji, rozliczeń i ewidencji

 • sporządzanie deklaracji dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
 • sporządzanie deklaracji dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
 • rozliczenia z PFRON, Urzędem Celnym,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia.

Sporządzanie sprawozdań i informacji

 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych przekazywanych do GUS,
 • sporządzanie informacji przekazywanych przez naszych Klientów do NBP.

Inne usługi

 • wszystkie inne usługi, wg. potrzeb i życzenia Klienta,
 • obsługa księgowa w zakresie upadłości sądowych i likwidacji spółek.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.